Zoek je professionele hulp maar geraak niet wijs uit de vele verschillende titels? Waar moet je zoeken? Wie kies je nu best?

Een therapeut is een algemene term om aan te geven dat iemand therapiesessies geeft. De titel van therapeut is tot op heden in België niet beschermd. Dit betekent dat eenieder zich therapeut mag noemen zelfs zonder diploma of enig werkervaring. Of het nu gaat over de titel psychotherapeut, gedragstherapeut, kindertherapeut, hondentherapeut…het mag allemaal gebruikt worden zonder regelgeving.
Dit zorgt ervoor dat kwaliteitscontrole bijzonder moeilijk is.
Indien je kiest voor een psychotherapeut kan je best nagaan of deze persoon beschikt over een diploma. Belangrijk te weten is dat ook hier verschillen in bestaan namelijk er zijn psychotherapie opleidingen die enkel toegankelijk zijn voor personen met een diploma psychologie, orthopedagogie of als psychiater.  Andere therapieopleidingen zijn toegankelijk voor iedereen.

Een psycholoog is iemand die expertise heeft in de psychologie. De titel van psycholoog is in België wettelijk beschermd. Men mag zich niet zomaar ‘psycholoog’ noemen. Enkel mensen die een universitair diploma hebben in de psychologie (Min. 5-jarige opleiding) mogen de titel dragen. Psychologen zijn verplicht zich te registreren in de vorm van een Federaal visum. Door de regelgeving is er een kwaliteitscontrole mogelijk in de vorm van een tuchtraad en psychologencommissie

Een klinisch psycholoog is iemand die de universitaire studie klinische psychologie heeft afgerond en geregistreerd is bij de Psychologencommissie. Daarnaast is een psycholoog vaak ook lid van een erkende beroepsvereniging zoals de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen. Indien zo, betekent dit dat de psycholoog gebonden is aan de deontologische code. Een klinische psycholoog houdt zich bezig met het gezondheidsaspect van mensen. Ze hebben zich gespecialiseerd in de gezondheidspsychologie. Zijn helpen je met psychische spanningen, depressies, en allerlei andere klachten betreffende je geestelijke gezondheid. Een klinisch psycholoog is geen psychiater.

Een psychiater is een arts die zich een studie geneeskunde afronde met als specialisatie psychiatrie. Een psychiater is een arts en kan medicatie voorschrijven in tegenstelling tot een psycholoog.  bovendien wordt een psychiatrische consultatie gedeeltelijk terugbetaald. Psychiaters hebben niet standaard een opleiding psychotherapie gevolgd waardoor consultaties bij psychiaters onderling sterk verschillen. Sommige hanteren het eerder als een doktersconsult terwijl anderen meer ruimte maken voor gesprek.

De titel van coach is net zoals die van therapeut in België niet beschermd. Dit betekent dat iedereen zich coach mag noemen, denk maar aan lifecoach, healthcoach, scheidingscoach, enz…Indien je graag een coach wilt raadplegen, ga je best even op onderzoek. Ga na op basis deze coach zichzelf de titel toe-eigent nl. opleiding, ervaring enz..

Onthoud voornamelijk dat een diploma vaak een indicatie kan zijn voor kwaliteit maar dat dat zeker niet altijd zo is. Er bestaan eveneens goede therapeuten zonder diploma en erkende psychologen waarbij je het gevoel hebt dat je niet geholpen wordt. Het belangrijkste is dat jij je goed voelt bij je behandelaar en het gevoel hebt dat je geholpen wordt. Het einddoel van therapie is dat jij terug zelfstandig je leven kunt oppikken en zelfstandig kunt dealen met de psychisch en emotionele uitdaging die erbij horen.