Nieuws

Zoek je professionele hulp maar geraak niet wijs uit de vele verschillende titels? Waar moet je zoeken? Wie kies je nu best?

Een therapeut is een algemene term om aan te geven dat iemand therapiesessies geeft. De titel van therapeut is tot op heden in België niet beschermd. Dit betekent dat eenieder zich therapeut mag noemen zelfs zonder diploma of enig werkervaring. Of het nu gaat over de titel psychotherapeut, gedragstherapeut, kindertherapeut, hondentherapeut…het mag allemaal gebruikt worden zonder regelgeving.
Dit zorgt ervoor dat kwaliteitscontrole bijzonder moeilijk is.
Indien je kiest voor een psychotherapeut kan je best nagaan of deze persoon beschikt over een relevante diploma. Belangrijk te weten is dat ook hier verschillen in bestaan namelijk er zijn psychotherapie opleidingen die enkel toegankelijk zijn met een diploma psychologie, orthopedagogie of psychiater.  Andere therapieopleidingen zijn toegankelijk voor iedereen.

Een psychotherapeut verwijst vaak naar iemand die psychotherapie aanbiedt. Psychotherapie is een beschermde behandelvorm in België en mag enkel aangeboden worden door een klinisch psycholoog, een arts of klinisch orthopedagoog. Psychotherapie is de expertise in het behandelen van psychisch- emotionele moeilijkheden bij de mens. Iemand die psychotherapie mag aanbieden heeft na zijn universitair master diploma als arts, klinisch psycholoog of klinisch orthopedagoog nog een 4 jarige psychotherapie opleiding gevolgd (postgraduaat).
Let er dus op dat een klinische psycholoog dus niet automatisch een opleiding tot psychotherapeut (4 jaar postgraduaat) heeft gevolgd maar wel bevoegd is om psychotherapie aan te bieden.

(meer info op de website van FOD- Klik hier)

Een psycholoog is iemand die expertise heeft in de psychologie. De titel van psycholoog is in België wettelijk beschermd. Men mag zich niet zomaar ‘psycholoog’ noemen. Enkel mensen die een universitaire Master diploma hebben in de psychologie mogen de titel dragen. Psychologen zijn verplicht zich te registreren in de vorm van een Federaal visum. Door de regelgeving is er een kwaliteitscontrole mogelijk in de vorm van een tuchtraad en psychologencommissie. Daarnaast is een psycholoog vaak (maar niet verplicht) lid van een erkende beroepsvereniging zoals de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen.

Een klinisch psycholoog is iemand die de universitaire studie klinische psychologie heeft afgerond en geregistreerd is bij de Psychologencommissie. Klinische psychologie is een afstudeerrichting in de Master opleiding tot psycholoog. Zo bestaan er meerdere afstudeer richting nl. arbeids- en organisatiepsychologie, Theorie- en onderzoek, klinische psychologie volwassenen en klinische psychologie kinderen en jeugd. Een klinische psycholoog houdt zich bezig met het gezondheidsaspect van mensen. Ze hebben zich gespecialiseerd in de gezondheidspsychologie. Zijn helpen je met psychisch- emotionele moeilijkheden die zich vertalen in allerlei klachten zoals depressie, stress, angstklachten en allerlei andere klachten betreffende je psychisch emotioneel functioneren. Een klinisch psycholoog is geen psychiater.

Een psychiater is een arts die zich een studie geneeskunde afronde met als specialisatie psychiatrie. Een psychiater is een arts en kan medicatie voorschrijven in tegenstelling tot een psycholoog. Hij is meer gespecialiseerd in het biologisch medisch model (jouw lichaam) dat van invloed is op het psychologisch en emotioneel functioneren. Zo zal een psychiater nagaan of het gunstig is met medicatie invloed uit te oefenen op jouw emoties en welbevinden. Omdat een psychiater een arts is worden consultaties bij hem gedeeltelijk terugbetaald door de Belgische mutualiteit. Let wel op dat psychiaters niet standaard een opleiding psychotherapie gevolgd hebben waardoor consultaties bij psychiaters onderling sterk verschillen. Sommige hanteren het eerder als een doktersconsult terwijl anderen meer ruimte maken voor gesprek.

De titel van coach is net zoals die van therapeut in België namelijk niet beschermd. Dit betekent dat iedereen zich coach mag noemen, denk maar aan lifecoach, healthcoach, scheidingscoach, enz…Indien je graag een coach wilt raadplegen, ga je best even op onderzoek. Ga na op welke basis deze coach zichzelf de titel toe-eigent nl. opleiding, ervaring enz.. . Er bestaan wel degelijk opleidingen tot “coach”, laat je dus zeker informeren door de desbetreffende coach op basis van welke expertise/opleiding/ervaringen hij of zij jou kan helpen.

Onthoud voornamelijk dat een diploma vaak een indicatie kan zijn voor kwaliteit maar dat dat zeker niet altijd zo is. Er bestaan eveneens goede therapeuten zonder diploma en erkende psychologen waarbij je het gevoel hebt dat je niet geholpen wordt. Het belangrijkste is dat jij je goed voelt bij je behandelaar en het gevoel hebt dat je geholpen wordt. Het einddoel van therapie is dat jij terug zelfstandig je leven kunt oppikken en zelfstandig kunt dealen met de psychisch en emotionele uitdaging die erbij horen.