Nieuws

Een BIG- registratie als GZ- psycholoog bemachtigen als Belgisch klinisch psycholoog!

🇳🇱 In 2017 startte ik met de procedure tot de aanvraag voor de erkenning als GZ-psycholoog in Nederland bij het CIBG.

Op 13/09/2018 werd de aanvraag uiteindelijk😓, na heel wat administratieve correcties, volledig geregistreerd.

🤯Na een evaluatie door de commissie van het CIBG werd mij het advies gegeven om een vrijwillige stage diagnostiek van 3 maanden te doen omdat ze het Belgische diploma Klinische psychologie niet gelijkgesteld beoordeelde.

Als fulltime werkende klinisch psycholoog en psychotherapeut, tevens ook vader en man, begrijpt men dat ik de tijd hiervoor niet heb.

Gelukkig blijkt dat er ook een mogelijkheid is om een “proeve van bekwaamheid” af te leggen🥳. Helaas werd ik meermaals aangedrongen om hier niet voor te kiezen aangezien ze deze “proef” niet hebben en dat ze enkel bij wet verplicht zijn deze aan te bieden. 🤔

🥵Na standvastig aandringen gingen ze deze test op maat ontwikkelen. Opnieuw moest ik helaas ontdekken dat er voor hun geen haast achter zat. Na meermaals herinneren, uiteindelijk het indienen van klacht en inschakelen van SOLVIT (Europese instantie)  mocht ik uiteindelijk de proef online afleggen op 12/06/2020.

Tot mijn genoegen kan ik meedelen dat ik deze positief heb afgerond 🎉en ik dus in aanmerking kom voor een een ongeclausuleerde registratie voor GZ-psycholoog in het Nederlands BIG-register.

Voor alle 🇧🇪 Belgische klinisch psychologen wil ik adviseren om na de opleiding, 2 jaar werkervaring op te doen en dan deze registratie aan te vragen, als je in NL wilt werken. Ze testen enkel vaardigheden die je reeds hebt bewezen (mijn opinie) in je opleiding master klinische psychologie.  Laat je niet verleiden (lees: intimideren) door het CIBG en kies voor een proef.

Heel veel succes alvast!

Je mag altijd contact opnemen met Alessandro Sica voor gedetailleerde informatie- alessandro@sica.be

extra: inhoud van de proef voor mij

– theorievragen meerkeuze (wetgeving, nip, dsm 5, diagnostisch proces en specifiek over testen)

– theorie open vragen (open boek)

– intakegesprek met simulatie patient

– opstellen testbatterij, hypotheses enz..met onderbouwing

– interpretatie van testgegevens

– opmaken verslag met advies en conclusie.

de test ging door van 9 uur tot 17 uur