Nieuws

Big registratie psychotherapeut Nederland met een Belgisch psychotherapie opleiding

Big registratie psychotherapeut Nederland met een Belgisch psychotherapie opleiding

30/12/2018 diende ik voor het eerst mijn aanvraag voor de erkenning als BIG-psychotherapeut in Nederland 🇳🇱 in bij het CIBG. 

Op 14/01/2019 werd de aanvraag na wat administratieve correcties, volledig geregistreerd😅. 

Na een evaluatie door de commissie van het CIBG werd mij het advies gegeven vrijwillig 20 uur supervisie te volgen bij een gedragstherapeut in Nederland. Ze verduidelijkten hierbij dat we in België niet protocollair werken en ze dus niet zeker waren of ik over voldoende vaardigheden beschikte om protocollaire gedragstherapeutisch behandelingen uit te voeren.

In eerste instantie had ik de intentie om hiermee akkoord te gaan, echter al snel bleek dit mij ongeveer een 2000 euro te kosten😨💰. Gezien ik, naar mijn mening, over voldoende psychotherapeutische vaardigheden beschik, voelde ik me eerder niet gezien en veroordeeld als cliëntgericht geschoolde therapeut. In feite doen we allemaal quasi hetzelfde, echter geven we er andere woorden aan en gebruiken we een ander specifiek jargon (naar mijn mening).

Dit gezegd zijnde, besloot ik dus mijn keuze te herzien en opnieuw te kiezen (zie https://www.sica.be/big-registratie) voor een proeve van bekwaamheid, ditmaal zonder veel weerstand (die strijd had ik al gevoerd voor de big- gz psycholoog) maar wel met voldoende ongenoegen. Ze waren er opnieuw niet mee gediend omdat het voor hen betekende dat ze een op maat gemaakte proef voor mij moesten laten ontwikkelen en laten afnemen door erkende professoren💰.

02/10/2019 kreeg ik uiteindelijk voor het eerst bericht van RINO dat ze de proef gingen ontwikkelen, hoera!

01/03/2020 was er nog steeds geen proef🤯😠. Door mijn gelijktijdige strijd voor de BIG- gz psycholoog kon ik er druk op zetten en kwamen er uiteindelijk zaken op gang. Er kwam een voorstel voor een proef die ik diende goed te keuren. Ik moest enkele filmpjes inzenden van therapiesessies waarbij een exposure uitleg aan een cliënt, samen een BA en FA opstel, 5G schema’s, enz… . Naar mijn mening hetgeen ik zelfs tijdens mijn master psychologie al onder de knie had dus ik was akkoord 💪.

Uiteindelijk kreeg ik een jaar de tijd om deze  “stukken” in te leveren voor de proef waarna er een soort “supervisie” werd georganiseerd. Tijdens deze supervisie moest ik dan reflecteren over mijn sessie en dusdanig tonen dat ik wist waarover ik sprak. Ik heb er zelf een jaar over gedaan aangezien maart 2020 CORONA op kwam duiken.

De proef werd uiteindelijk vastgelegd op 14/01/2021, echter kreeg ik zelf corona waardoor deze uiteindelijk werd uitgesteld naar 22/04/2021.

Tot mijn genoegen kan ik meedelen dat ik deze positief heb afgerond 🎉en ik dus in aanmerking kom voor een een ongeclausuleerde registratie voor de titel psychotherapeut in het Nederlands BIG-register. 

Het bovenstaande registratieproces toont voor mij aan, hoe Nederland zich isoleert en weinig verbinding zoekt met collega’s over de grenzen. Ze houden bovendien eerder de scholenstrijd in stand ipv alle therapeutische scholen te verwelkomen. In hun opleiding zijn ze verplicht vaardigheden te ontwikkelen van alle therapeutische scholen. Je kan niet enkel geschoold zijn in cliëntgerichte of gedragstherapie. Op die manier proberen ze alle scholen als gelijkwaardig te beschouwen terwijl het eerder gaat over het accepteren dat elke school net het zelfde doet, en evenwaardig is. Dit toon je, naar mijn mening, door iemand die gespecialiseerd is in één therapeutische stroming, net zoveel rechten té geven als iemand die geschoold is in een andere therapeutische school. De beoogde neutraliteit die ze trachten te hanteren met het huidig process, werkt net de verdeeldheid in de hand.

Mijn “strijd” heeft hopelijk ook ergens een process tot reflectie teweeggebracht binnen het CIBG en het systeem in Nederland. Echter zal het eerder afhangen van hoe buitenlandse therapeuten die een registratie in Nederland aanvragen, zich gedragen t.a.v. de beslissing van het CIBG. Uit angst kiest men vaak voor een aanpassingsstage waardoor het systeem blijft voort bestaan, helaas maar niet minder waardig. Een andere reden is dat er de  veronderstelling bestaat dat deze alleen te verkrijgen is middels de officiële opleiding in NL waardoor ze er niet eens aan beginnen.

Ik hoop dat iedereen die dit leest, en denkt aan de registratie aan te vragen, durf overwegen om net té kiezen voor een proef, om zo het bewustwordingsproces gaande te houden (of te starten :)).

Je mag altijd contact opnemen met Alessandro Sica voor gedetailleerde informatie- alessandro@sica.be