Nieuws

4/7 focus op de innerlijke coach

Aandacht schenken aan hoe men intern met zichzelf omgaat en onderhandelen 😅

🔊Luister je mee?

zelfvertrouwen #confidence #training #zelfbeeld #zelfbeeldtraining #zelfoordeel #zelfevaluatie #psychotherapie #psychologie #workshop #mentalhealthawareness

workshop #zelfkritiek #coach #emotieregulatie #copingskills

00:00:00:09 – 00:00:03:16
Deel vier Focus op de innerlijke coach.

00:00:04:09 – 00:00:07:22
In de literatuur ga je vaak
de term innerlijke criticus vinden.

00:00:08:13 – 00:00:11:13
Ik gebruik
liever de term innerlijke coach.

00:00:11:14 – 00:00:14:00
Als jullie nog nooit
deze term hebben gehoord.

00:00:14:00 – 00:00:15:24
Dan wordt het wel dringend tijd.

00:00:15:24 – 00:00:17:01
De innerlijke coach of de

00:00:17:01 – 00:00:20:16
innerlijke criticus, die staat symbool
voor ons emotieregulatie systeem.

00:00:21:11 – 00:00:23:16
Tijdens dit moment van de training leg
ik uit dat

00:00:23:16 – 00:00:26:16
het niet aangeboren is,
maar eerder aangeleerd.

00:00:26:16 – 00:00:29:18
Zo’n interne coach heeft
iedereen, maar die ontwikkelt

00:00:29:18 – 00:00:32:18
zich doorheen jouw leven
omwille van bepaalde ervaringen.

00:00:32:22 – 00:00:35:22
Je contact met hechtingsfiguren en
hoe die met jou zijn omgegaan.

00:00:36:01 – 00:00:39:01
Ik ga niet dieper ingaan
op wat de innerlijke coach precies is.

00:00:39:08 – 00:00:42:08
Wil je dat graag weten, dan kan
je me de vraag zeker stellen

00:00:42:09 – 00:00:46:20
of mijn social media blijven volgen, want
er komt stiekem een podcast aan van Rauw

00:00:47:05 – 00:00:50:16
waarin ik heel wat thema’s
toelicht, maar ook mijn eigen ervaringen.

00:00:51:12 – 00:00:54:00
Los daarvan, dat was even een zijspoortje.

00:00:54:00 – 00:00:55:15
maar tijdens dit deel,

00:00:55:15 – 00:00:59:01
dus van de training ga ik ook
nog meer in op die innerlijke coach.

00:00:59:13 – 00:01:03:00
Ik doe enkele ervaringsgerichte oefeningen
waarbij ze hun eigen coach gaan kunnen

00:01:03:00 – 00:01:07:14
leren kennen, zoals een oefening
waarbij ze een opdracht krijgen en waarbij

00:01:07:14 – 00:01:11:24
ik artificieel een beetje de stress ga
doen stijgen met een met een kleine list.

00:01:12:12 – 00:01:15:12
Maar doordat de interne coach vooral
heel hard gaat werken

00:01:15:18 – 00:01:19:05
en ik ga dan ook vooral vragen om aandacht
te schenken aan al hun gedachten

00:01:19:13 – 00:01:22:13
die in hun opkomen tijdens deze oefening.

00:01:22:19 – 00:01:26:00
Dit is een heel moeilijke oefening, maar
het brengt vaak veel animo

00:01:26:09 – 00:01:27:11
en veel bewustzijn.

00:01:27:11 – 00:01:28:19
Gelukkig,

00:01:28:19 – 00:01:33:02
hetgeen dat vaak het beste werkt voor mij
dan alleszins in mijn trainingen, is dat

00:01:33:02 – 00:01:37:14
ik eigen voorbeelden gebruik, ook live,
alsook voorbeelden vanuit het verleden.

00:01:38:10 – 00:01:41:10
Hoe ik omga
met deze coach, hoe die van mij werkt,

00:01:41:10 – 00:01:42:21
hoe die klinkt en wat hij allemaal zegt.

00:01:44:00 – 00:01:45:21
Ik gebruik het metafoor van een feestje

00:01:45:21 – 00:01:48:18
of van bezorgde ouders om aan
te duiden dat een coach

00:01:48:18 – 00:01:52:09
vaak een positieve intentie heeft,
maar niet altijd de juiste uitwerking.

00:01:52:18 – 00:01:53:24
Een beetje zoals ouders dus.

00:01:53:24 – 00:01:56:24
Ze willen altijd helpen, maar het is
niet altijd helpend.

00:01:57:00 – 00:01:59:12
Afhankelijk van de groep durf ik ook
wel eens de stoelen techniek te doen

00:01:59:12 – 00:02:03:06
met één van de deelnemers, zodat ze ook
live kunnen ervaren wat die

00:02:03:06 – 00:02:06:18
interne coach precies is, wat die zegt
en wat die zijn intentie is.

00:02:07:08 – 00:02:10:14
Voor de toeschouwers is dat vaak
wat moeilijker om in te leven, maar ook

00:02:10:14 – 00:02:13:15
wel vaak fascinerend om te merken dat het
inderdaad zo werkt

00:02:14:00 – 00:02:16:20
voor de moedige deelnemer in de stoelen
techniek.

00:02:16:20 – 00:02:20:04
Die ervaart uiteindelijk rechtstreeks
en live wat die interne

00:02:20:04 – 00:02:23:05
coach precies is
en hoe die van haar of hem werkt.

00:02:24:09 – 00:02:26:10
De “ja maar” waarover ik sprak in de vorige

00:02:26:10 – 00:02:29:18
post, dat is eigenlijk die
innerlijke coach die gaat spreken.

00:02:30:07 – 00:02:32:08
Het is
net dat deel dat streng gaat spreken.

00:02:32:08 – 00:02:35:09
Veroordelend en mogelijks jezelf dus gaat
saboteren

00:02:35:14 – 00:02:39:09
zonder dat dat zijn intentie is, maar wel
dat effect heeft.

00:02:39:21 – 00:02:42:11
Mijn innerlijke coach bijvoorbeeld
wilt ervoor zorgen dat ik

00:02:42:11 – 00:02:45:11
geen fouten maken, het altijd goed doe,
enzovoort,

00:02:45:24 – 00:02:48:14
en het eigenlijk neerkomt
op een angst voor afwijzing.

00:02:48:14 – 00:02:51:06
De manier waarop die mij probeert
te helpen is door continu aan

00:02:51:06 – 00:02:54:21
mezelf te vragen of aan
mij dus te vragen heb je dit wel gedaan?

00:02:55:11 – 00:02:58:23
Zou je dat wel zo doen, wat moeten anderen daar wel niet van denken enzovoort.

00:02:59:13 – 00:03:02:18
Je kunt je wel inbeelden dat dat dan
niet altijd het gewenste effect heeft,

00:03:02:18 – 00:03:04:00
maar de intentie wel juist is.

00:03:05:01 – 00:03:08:01
Probeer maar eens in de komende tijd erop
te letten wat je allemaal tegen

00:03:08:01 – 00:03:13:05
jezelf zegt op momenten dat je je onzeker
voelt, angstig of verdrietig of boos.

00:03:13:11 – 00:03:14:23
Of wanneer je je schaamt.

00:03:14:23 – 00:03:19:02
Op dat moment zullen er wellicht gedachten
spelen die niet altijd helpend zijn.

00:03:19:23 – 00:03:22:02
Heel veel succes en als

00:03:22:02 – 00:03:25:06
je dit nog hoort, dan heb je helemaal tot
het einde geluisterd, Waarvoor dank.

00:03:25:06 – 00:03:26:05
Opnieuw.

00:03:26:05 – 00:03:29:07
Vergeet niet deze post te liken en
deel ze gerust

00:03:29:10 – 00:03:32:06
met anderen waarvan je denkt dat ze er ook
iets aan zouden kunnen hebben.