Nieuws

De eerste trainingsdag besteden we extra aandacht aan verwachtingen. 

🔈Luister je mee?

Aan het einde van het filmpje/audiofragment een visueel voorbeeldje 😅

#zelfvertrouwen#confidence#training#psychologie#bewustzijn#zelfbewustzijn#psychology

00:00:00:12 – 00:00:25:20
Alessandro Sica
De training Zelfvertrouwen duurt ongeveer 10.00u en is verdeeld over vijf trainingsdagen van telkens 2.00u. Tijdens onze eerste trainingsdag focussen we ons meteen op verwachtingen. Merendeels van de gevallen mensen die deelnemen aan de training Zelfvertrouwen hebben de neiging om verwachtingen veel te hoog te leggen of onrealistische doelen te stellen. En dat is niet alleen voor de training zo, maar merendeel van de tijd ook wel in het dagdagelijks leven.

00:00:25:22 – 00:00:52:19
Alessandro Sica
Je kunt je wel inbeelden dat uw lat best hoog ligt of jezelf heel erg streng evalueert dat dat weinig succeservaringen met zich meebrengt. Eerder het gevoel van falen dat continu en vaak voorkomt. Het is dus nooit goed genoeg. Daarom vragen we aan onze deelnemers om een zelfvertrouwen te scoren van 0 tot 10 met nul. merendeels van de tijd geen zelfvertrouwen en tien merendeels van de tijd zelfvertrouwen ervaren.

00:00:52:21 – 00:01:17:17
Alessandro Sica
Het cijfer alleen is niet voldoende. Vraag uiteraard ook aan mensen om dan ook eens te vertalen naar wat dat zou betekenen in gedrag of wat zou dat dan anders ervaren? Wat betekent die zes of die vier of die drie die je zelf gegeven hebt op zelfvertrouwen? Op die manier kan je snel zien hoe mensen zichzelf evalueren. In een groep is dat super handig, omdat iedereen meestal zichzelf streng beoordeelt, maar de ander iets minder streng.

00:01:17:19 – 00:01:36:10
Alessandro Sica
Wat gebeurt dan is dat wanneer iemand zichzelf een drie geeft, maar dat beschrijft als “ik durf mensen niet altijd aanspreken” en” ik durf niet altijd mijn hand op te steken in de klas”, dan kan het zijn dat de leden van de groep reageren en aangeven dat dat voor hun eerder een vijf zou zijn, omdat zij zelfs niet eens durven spreken met andere mensen.

00:01:36:12 – 00:01:54:07
Alessandro Sica
Daarna vraag ik deelnemers om een cijfer te noteren waar ze naar toe zouden willen gaan, het cijfer dat ze zouden willen bereiken aan het einde van de training. Ook dat is niet voldoende. Ze zullen ook moeten noteren wat dat dan zou zijn. Hoe zou dat eruitzien? Welk gedrag zou je dan anders willen zien? En hoe vertaalt zich dat dan?

00:01:54:09 – 00:02:23:00
Alessandro Sica
Ook daar kan je dan meteen zien en hoe onrealistische doelen er soms gesteld worden of hoe en hoe hoog de lat wordt gelegd voor een ieder. Zo wordt er gegaan van nooit zelfvertrouwen naar altijd zelfvertrouwen ervaren of van continu onzeker zijn naar nooit meer onzeker zijn of nooit meer angstig zijn. Door dit samen te doen wordt het al heel snel duidelijk , hoe hoog de lat wordt gelegd voor eenieder, alsook hoe streng soms er wordt geëvalueerd of hoe streng iemand zichzelf evalueert.

00:02:23:02 – 00:02:49:02
Alessandro Sica
Aan het einde van elke trainingsdag laat ik iedereen een subdoel opstellen waarmee ze mogen aangeven wat het eerst volgende kleinste stap is dat ze zouden kunnen nemen richting hun einddoel. Voor deze training alleszins. Vaak is dat een heel lastige oefening, omdat de doelen die ze stellen niet heel erg concreet zijn of te hoog gegrepen. Heel vaak vraag ik dan ook door “zijt ge 100% zeker dat ik het zou kunnen halen tussen nu en onze volgende trainingsdag?”

00:02:49:04 – 00:03:09:07
Alessandro Sica
Heel vaak is het antwoord dan “ik denk het wel”. Waar ik niet tevreden mee ben omdat ik denk het wel niet betekent dat ze 100% zeker zijn. Waarom is het belangrijk om 100% zeker te zijn? Wel, als je niet 100% zeker zijt, dan is er 1% kans dat je het niet haalt en dus weer opnieuw een faal ervaring hebt, wat niet echt toe bijdraagt aan je zelfvertrouwen.

00:03:09:09 – 00:03:29:10
Alessandro Sica
Dus een tip voor jullie allemaal en de komende week sta er eens bij stil en welke doelen je jezelf hebt gesteld. Of stel eens een subdoel voor één week. Maak deze subdoelen zo concreet mogelijk, zodat ze ook evalueren waar zijn aan het einde van de week. Schrijf ze ook nog eens op, zodat je ook kunt checken of je daadwerkelijk jouw subdoel hebt gehaald.

00:03:29:12 – 00:03:50:08
Alessandro Sica
Aan het einde van de week, wanneer je gaat evalueren. We hebben nogal de neiging om zo aan het einde van de week of tijdens een evaluatiemoment dan antwoorden te geven die beginnen met ja, maar ik had ook nog dit of dat nog willen doen, terwijl dat niet genoteerd stond in je subdoel. Dus eigenlijk is er subdoel behaald, maar zijn er extra verwachtingen bijgekomen doorheen de week?

00:03:50:10 – 00:03:51:03
Alessandro Sica
Heel veel succes!