Therapie die bij u past

THERAPIEMETHODEN

Therapiepraktijk Sica kent een multidisciplinair aanbod aan therapieën. De verschillende therapeuten zijn elk gespecialiseerd in hun specifieke therapeutische aanpak. Hieronder geven we een kort overzicht van het aanbod.

Wees gerust, indien je geen specifieke voorkeur hebt dan zal de therapeut met jou in het eerste gesprek op zoek gaan naar wat het meest aansluit bij jouw probleem en dit onafhankelijk of je nu kiest om alleen of als koppel/gezin aan de slag te gaan. Op deze manier hoef je niet alleen je weg te vinden in het therapielandschap.

Gedragstherapie (cognitieve gedragstherapie):

Deze therapie gaat ervan uit dat ons denken, voelen en handelen gebaseerd zijn op onze ervaringen in het verleden. Gedrag wordt gezien als de basis van jouw probleem maar ook als de weg naar het oplossen ervan.

Tijdens deze therapie zal er voornamelijk aandacht geschonken worden aan het in kaart brengen van gedrag en gedachten om nadien deze te vervangen door nieuwe gedragingen en gedachten.

Denk aan: EMDR, ACT, enz…

Cliëntgerichte therapie

In deze therapie ben jij als uniek individu het uitgangspunt. Het is daarom belangrijk om jouw persoonlijke bril te ontdekken om zo contact te kunnen maken met waar het voor jou precies om gaat. De cliëntgerichte therapeut veronderstelt dat jouw moeilijkheden zijn ontstaan doordat er een kloof is tussen wat je denkt, voelt en doet en tussen wat je wilt, durft en kunt. Dit heeft als gevolg dat je een gevoel van “vast zitten” krijgt.

In overleg met de therapeut(e) worden jouw doelstellingen gekozen en wordt ervan uit gegaan dat het antwoord zich binnen jezelf bevindt. Samen met de therapeut wordt er ruimte gemaakt om bij jezelf te onderzoeken wat er nodig is om uit dit “vastzitten” te geraken.

Denk aan: EFT, gestalttherapie

Psychodynamische therapie

In deze therapie gaat men ervan uit dat jouw problemen een verband kennen met je levensgeschiedenis waardoor er een patroon ontstaat dat zich herhaalt. Je lijden ontstaat doordat er een kloof is gegroeid tussen verschillende interne (bewuste of onbewuste) krachten.

Tijdens de therapie zal de psychodynamische therapeut met jou op zoek gaan naar verschillende verborgen betekenissen en onderliggende patronen die aan de basis liggen van jouw moeilijkheden. Op deze manier helpt bewustwording om hier verandering in te brengen.

Denk aan: MBT

Systeemtherapie

In deze therapie wordt niet jouw probleem maar word jij als mens met al je relaties centraal gesteld. Jouw moeilijkheden ontwikkelen zich alleen in contact met anderen. Tijdens deze therapie wordt er gezocht nieuwe betekenissen te geven aan gebeurtenissen. Jouw hulpvraag wordt in verband gebracht met jouw dagdagelijkse contacten, relaties en hun spanningsvelden. Op die manier wordt het koppel, het gezin, enz… als “het systeem” gezien waarbinnen er gewerkt wordt.

Denk aan: gezinstherapie

Vragen of een afspraak? Contacteer ons

Wens je graag wat meer informatie? Wil je graag een afspraak maken of kan je op de website geen therapie terugvinden die aansluit bij jouw nood? Neem gerust contact met ons op. Wij zijn er om elke vraag te beantwoorden. Je kan ons makkelijk bereiken via onderstaand formulier of via telefoon.